दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Adverbs of Indecisiveness

अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण

  1. कशकशीच
  2. कशकीच
  3. कशीच
  4. प्रतीक्षा नातिल्लें
  5. मन ना मन आसून
  6. लेकूनातिल्लें
  7. शंकेन
  8. शंकेवनु
  9. संशयान