दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Other minor rites

इतर लघु संस्कार

  1. षष्टीदेवी पूजा
  2. सट्टो अथवा पंचायुध धारण
  3. दांतुंबर
  4. कान विंदप अथवा कर्णवेध
  5. बरपा मूर्तु अथवा विद्यारंभ
  6. केशांत
  7. पाळ्ळ्यांतु दवरप
  8. नांव घालप
  9. प्रपौत्र मुखदर्शन अथवा पोणतूरमुख चोवप