दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Verbs starting with letter ख

ख अक्षराचीं क्रियापदां

 1. खंय ना खंय दवरप
 2. खंवटेवप
 3. खडकप
 4. खडींतु प्राणु आसप
 5. खणखणी वाजवप
 6. खणप
 7. खत जावप
 8. खत हाडप
 9. खतावप
 10. खप्प जावप
 11. खबडावप
 12. खबडेवप
 13. खबर घेवप
 14. खबर सांगप
 15. खबर्यो मारप
 16. खमटेवप
 17. खरडप
 18. खरपप
 19. खरवडप
 20. खरशि काडप
 21. खरशेवप
 22. खर्चप
 23. खर्चु करप
 24. खलाश करप
 25. खवदळावप
 26. खवदळेवप
 27. खवळप
 28. खवळि निकळप
 29. खवळि येवप
 30. खवळेवप