दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Verbs starting with letter खा

खा अक्षराचीं क्रियापदां

 1. खांकडेवप
 2. खांकप
 3. खांकूडी जावप
 4. खांचि घालप
 5. खांचि सोडप
 6. खांडी भरि आसप
 7. खांप जावप
 8. खांपावप
 9. खाड काडप
 10. खाल ऊंच हालप
 11. खालाक घालप
 12. खाली करप
 13. खावप
 14. खाववप