दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Verbs starting with letter घु and घू

घु आनी घू अक्षरांचीं क्रियापदां

 1. घुपसप
 2. घुपसि पडप
 3. घुवंडावप
 4. घुसपप
 5. घुसपावप
 6. घुसमुटावप
 7. घुसमुटी येवप
 8. घुसमुटेवप
 9. घुस्पून भोंवप
 10. घुस्ली घालनु न्हेसप
 11. घूवंप
 12. घूवळि काडप