दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Verbs starting with letters चि and ची

चि आनी ची अक्षरांचीं क्रियापदां

 1. चिंता करप
 2. चिंतेल घालप
 3. चिटकी मारप
 4. चिटप
 5. चिटून काडप
 6. चित्रावप
 7. चिन्ना जावप
 8. चिमटी काडप
 9. चिमटी मारप
 10. चिमटो काडप
 11. चिरडप
 12. चिरपप
 13. चिरापुटूळ मारप
 14. चिळकी मारप
 15. चींब जावप
 16. चींवप
 17. चीरप
 18. चुटकी मारप