दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Verbs starting with letters चु, चू,चे and चै

चु, चू, चे आनी चै अक्षरांचीं क्रियापदां

 1. चुकप
 2. चुकवप
 3. चुकून वचप
 4. चुरमुटेवप
 5. चुरुंबुटेवप
 6. चूडि लावप
 7. चेंचप
 8. चेट्टें करप
 9. चेन्न जावप
 10. चेपप
 11. चेपि पडप
 12. चेपून भरप