दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Other words related to plants

झाडां संबंधित इतर उतरां

 1. आगोती
 2. आगोते पान
 3. कांटी
 4. कातरलेले खांदे
 5. कुंडो
 6. कोंवडोळु
 7. कोल्लु
 8. खुंटो
 9. खोबरें
 10. गोळ
 11. चिवडी
 12. चोळको
 13. जावु
 14. तिळवो पोणोसु
 15. तुळसी काड्डी
 16. तुस्सु
 17. नारल पोणोसु
 18. नारला कोंवडूळो
 19. नारला पेंडि
 20. नारला रोसु
 21. पाना शीर
 22. पारलि
 23. पिड्या ताशि
 24. पिड्या पोंद
 25. पिसंदरीचो खरवोडु
 26. पेंडि
 27. पेड
 28. पोल
 29. फडि
 30. बिबय
 31. बिब्बो
 32. बेट्टा फडि
 33. बोरको पोणोसु
 34. मढळ
 35. मढळा कोल्लू
 36. मढळा शीर
 37. मैंगोडो
 38. रव
 39. राकूड
 40. रोंटो
 41. रोव
 42. शिगीर
 43. शिरपूट
 44. शेड
 45. सूरु
 46. सेड
 47. सोणा खोरपो