दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Verbs starting with letters ध and धा

ध आनी धा अक्षरांचीं क्रियापदां

 1. धडक जावप
 2. धरप
 3. धरवप
 4. धरून राबप
 5. धरून राबवप
 6. धर्मसंकटांतु पडप
 7. धलप
 8. धलवप
 9. धलावप
 10. धांकप
 11. धांपप
 12. धाडवप
 13. धाडवावप
 14. धाडावप
 15. धापटप
 16. धापटावप
 17. धापेवप
 18. धार घालप
 19. धारा करप
 20. धाळकां करप
 21. धावंडावप
 22. धावंडी करप
 23. धावंप
 24. धावुं मारप
 25. धोलप