दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Verbs starting with letters न and ना

न आनी ना अक्षरांचीं क्रियापदां

 1. नकुळप
 2. नज जावप
 3. नमस्कार करप
 4. नमस्कार घालप
 5. नष्ट जावप
 6. नस्सूट वचप
 7. ना करप
 8. ना जावप
 9. ना म्हणप
 10. नांक व्होळप
 11. नांकसूट वचप
 12. नांगर घालप
 13. नांचप
 14. नांचवप
 15. नांव करप
 16. नांव घालप
 17. नांव दीवप
 18. नाका करप
 19. नाका जालेलें करप
 20. नाका जावप
 21. नाका म्हणप
 22. नागडो करप
 23. नाच्च जावप
 24. नाटक खेळप
 25. नाश करप
 26. नाश जावप