दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Other words related to human body

मनुष्य देह संबंदी इतर उतरां

 1. आंगा उजो
 2. आयुष्या बळ
 3. गर्भकाल
 4. गर्भकाळ
 5. गर्भछिद्र
 6. गर्भपात
 7. गुरबीणपण
 8. जिरवण
 9. दुदा थोराय
 10. मांडी
 11. मासा पाळी
 12. वसर्तपण
 13. व्हंटि
 14. व्होंटि
 15. व्होळती
 16. श्वासु
 17. स्वासु
 18. हांडि
 19. हापको
 20. हालडि
 21. होपको