दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Measures adapted from Malayalam for grains

मलयाळम भासेंतु साकून घेतल्ली धान्यांची पोरणि मेजणि

  1. नाषी
  2. दंगाळि
  3. फारो