दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Verbs starting with letters मि and मी

मि आनी मी अक्षरांचीं क्रियापदां

  1. मिटाक घालप
  2. मिट्टीयो मारप
  3. मिरियो घालप
  4. मिरियो पडप
  5. मींड करप
  6. मीट उवाळप
  7. मीडी धरप
  8. मीरेवप