दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Other words related to animals

मृग संबंधी अन्य शब्द

 1. खूरा मृग
 2. खोंचि
 3. गायगोरुं
 4. गिरडळ
 5. गोरवां
 6. जावु
 7. डंसु
 8. पिश्या सूणे
 9. प्राणी
 10. बदकोळ्याची चमकण
 11. मद
 12. मांस
 13. मांसाहारी
 14. मुंडें बाल
 15. मुये व्हाळो
 16. मुये व्होराण
 17. मृग
 18. मृगांचें मडें
 19. विषाणु
 20. वीत
 21. वैगुरम
 22. वैग्रूम
 23. शेणा थापो
 24. शेणा पोय
 25. शेणा बोद्दो
 26. संकरीत प्राणी
 27. हंस चाल
 28. हिंसमृग