दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Verbs starting with letters वि and वी

वि आनी वी अक्षरांचीं क्रियापदां

 1. विंदप
 2. विकप
 3. विकरप
 4. विकरावप
 5. विघ्न येवप
 6. विघ्न हाडप
 7. विचार करप
 8. विचार काडप
 9. विनंती करप
 10. विरकप
 11. विरक्ति जावप
 12. विरगळप
 13. विरजप
 14. विरोध करप
 15. विरोध दाकवप
 16. विळाप करप
 17. विश्वास दवरप
 18. विश्वास पर घालप
 19. विसरप
 20. विसर्जन करप
 21. विसोरु पडप
 22. विस्कळावप
 23. विस्कळेवप
 24. विस्तार दीवप
 25. विस्मित जावप
 26. वीणप
 27. वीरनु वचप
 28. वीरप