दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Compound Personal Pronoun;संयुक्त व्यक्तिवाचक सर्वनाम

संयुक्त व्यक्तिवाचक सर्वनाम

  1. हांवच
  2. आमीच
  3. तूंच
  4. तुंमीच
  5. तोच
  6. तेच
  7. तीच
  8. त्योच
  9. तेंच
  10. तींच