दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Main curry with coconut

हळदूवे मासला घशी

  1. कुकां घशी
  2. गांटियां घशी
  3. गिडग्या घशी
  4. चोणो बिकंड आंबो मशिंगा सांग घालेली हळदूवि घशी
  5. चोणो बिकंड घशी
  6. चोण्या घशी
  7. पातरवोड्या घशी
  8. मांड्या घशी
  9. लांदे गुदग्या घशी
  10. सुर्णा घशी