दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Sixteen rites of passage

षोडश संस्कार

 1. नस्कोतें अथवा गर्भधान
 2. पुंसवन
 3. सीमंतोनयनम
 4. विष्णुबली
 5. जातकर्म अथवा गोड लावप
 6. नामकरण
 7. देवा पांयीं घालप अथवा निष्क्रमण
 8. बारसो अथवा अन्नप्राशन
 9. चौळकर्म
 10. मौंजि अथवा उपनयनम
 11. महानामनी व्रत
 12. महाव्रत
 13. उपनिषद व्रत
 14. गोदान व्रत
 15. काशीयात्रा आथवा समावर्तन
 16. व्हारडिक