दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - / ! Bksp
ज्ञ त्र क्ष श्र ( ) ? : Bksp
Tab Del
Tab Del
ि Enter
Enter
Shift , . Shift
Shift * Shift
or
Discover!more

Meanings of

अनाथ
 1. orphan  (n.)
  Category: Common nouns
 2. orphan  (adj.)
  Category: Other miscellaneous adjectives shared with other indian languages

Related matches for

अनाथ
Other miscellaneous adjectives shared with other indian languagesसामान्य भारतीय भासेंतु उपयोगाक काडचीं थोडीं मिश्र विशेषण
 1. निस्वार्थ
 2. अंतिम
 3. अंधविश्वासी
 4. अखंड
 5. अतिसुंदर
 6. अतुल्य
 7. अतृप्त
 8. अत्यावश्य
 9. अत्युत्म
 10. अदृश्य
 11. अधिक
 12. अधीन
 13. अनंत
 14. अनन्य
 15. अनाथ
 16. अनायास
 17. अनावश्य
 18. अनिश्चित
 19. अनिष्ट
 20. अनुकूल
 21. अनुरूप
 22. अनेक
 23. अन्य
 24. अन्याधीन
 25. अन्याय
 26. अपरूप
 27. अपसव्य
 28. अपायकारि
 29. अपार
 30. अपूर्व
 31. अप्रिय
 32. अमंगळ
 33. अमूल्य
 34. अवसर
 35. अव्यक्त
 36. अशांत
 37. असंख्य
 38. असंभव
 39. असाध्य
 40. अस्वस्थ
 41. अस्सल
 42. आनन्दमय
 43. आभारी
 44. आवश्यक
 45. उग्र
 46. उचित
 47. उज्वल
 48. उत्तम
 49. उत्साही
 50. उदार
 51. उदास
 52. उपयोगी
 53. उल्लासी
 54. ऐतिहासिक
 55. कठिन
 56. केवल
 57. क्रूर
 58. खिन्न
 59. गंभीर
 60. घातकी
 61. ज्ञानी
 62. तुच्छ
 63. तृप्तिकर
 64. दयनीय
 65. दिव्य
 66. दुखमय
 67. दुखित
 68. दुर्घट
 69. दुष्ट
 70. दुष्टबुद्धि
 71. दोषी
 72. दौरभागी
 73. धर्मिष्ट
 74. निज
 75. नित्य
 76. निपुण
 77. निराधारी
 78. निर्जीव
 79. निर्दय
 80. निस्वार्थ
 81. निस्वार्थी
 82. निस्सहाय
 83. नीच
 84. पवित्र
 85. पुण्य
 86. पूजनीय
 87. पूज्य
 88. पौराणिक
 89. प्रतिकूल
 90. प्रसिद्ध
 91. प्रिय
 92. बळिष्ट
 93. भयंकर
 94. भयानक
 95. मंगळ
 96. महत्वपूर्ण
 97. महान
 98. मिश्रित
 99. मुख्य
 100. मृदुल
 101. योग्य
 102. रहस्य
 103. राजकीय
 104. लोकप्रिय
 105. वक्र
 106. वांझ
 107. वास योग्य
 108. वास्तवीक
 109. विचित्र
 110. विजन
 111. विनीत
 112. विपरीत
 113. विभिन्न
 114. विरळ
 115. विरुद्ध
 116. विरोधी
 117. विशाल
 118. विस्मयकर
 119. वीर
 120. वीरु
 121. शराशरी
 122. शांत
 123. शुद्ध
 124. शुभ
 125. शून्य
 126. शूर
 127. शूर वीर
 128. श्रेष्ठ
 129. संतुष्ट
 130. संपन्न
 131. संयुक्त
 132. सत्यवादी
 133. सफल
 134. समर्थ
 135. समांतर
 136. सरासरी
 137. सहायक
 138. सादा
 139. साधारण
 140. साध्य
 141. सामान्य
 142. साहसी
 143. सीधा
 144. सुंदर
 145. सुखकर
 146. सौम्य
 147. स्थिति
 148. स्थिर
 149. स्पष्ट
 150. स्वस्थ
 151. स्वार्थी
 152. स्वीकार्य
 153. हलका
Common nounsसामान्य नाम
 1. अनाथ
 2. अविवाहिता
 3. आंगावेलें चेरडूं
 4. आतिथेय
 5. आतिथेया
 6. आलावंती
 7. आळावंतीणि
 8. उदारी
 9. उशीणे घेतल्लो
 10. उशीणे दिल्लोलो
 11. कस्सेचो
 12. कुमारी
 13. कोडाचो
 14. खोतीणि
 15. खोतु
 16. गण
 17. गर्विष्टु
 18. गुंडा
 19. गुणवंतु
 20. गुर्बीणि
 21. गृहस्था
 22. गृहस्थु
 23. घरकारणि
 24. घरकारी
 25. घरजांवंय
 26. घरवंत
 27. घरा धनी
 28. चेडूं
 29. चेडो
 30. चेरको
 31. चेरडुबाळां
 32. चेरडुवाळो
 33. चेली
 34. चेलो
 35. जार
 36. ज्येष्ठा
 37. तरणे प्रायेचो
 38. दयवंत
 39. दयाळु
 40. दवरलेली
 41. दादूलो
 42. दानधर्मिष्ट
 43. दानधर्मी
 44. दामेली
 45. दायजी
 46. दोस्त
 47. धनी
 48. धन्नी
 49. धन्नीणि
 50. धर्मिष्टु
 51. धाकलो
 52. धेड्डि
 53. धेड्डी
 54. धेड्डो
 55. धैर्यवंतु
 56. नपुंसक
 57. नर मनीषु
 58. नांव पाविल्लो
 59. नागडो
 60. नातुरवाळो
 61. पंडित
 62. परकिष्ठु
 63. परिकर्म्मी
 64. परीक्षार्थि
 65. पापर
 66. पिकल्लो
 67. पितर
 68. पिवणे चेरडूं
 69. पूर्वजु
 70. पोरटी
 71. पोरटो
 72. पोरल्या चेरडूं
 73. पोसको
 74. प्रेमि
 75. बंजारी
 76. बंदी
 77. बंदो
 78. बंधुबांधव
 79. बंधू
 80. बळवंत
 81. बायल
 82. बायल मनीषी
 83. बाळ
 84. बाळांति
 85. बिच्चूक
 86. बुदवंत
 87. बोडकि बायल
 88. ब्रह्मचारी
 89. ब्राह्मण
 90. ब्राह्मणि
 91. भक्तु
 92. भजपी
 93. भष्टल्लि
 94. भागेली
 95. भाडकारि
 96. भायरचो
 97. मनोरोगी
 98. मित्र
 99. मींडु
 100. मोगी
 101. म्हालगडो
 102. यजमान
 103. युवक
 104. रिणेली
 105. रोगी
 106. रोगेलि
 107. रोगेली
 108. वर्तक
 109. वर्तकु
 110. वळकीचो
 111. वसर्ती
 112. वांजि
 113. वांटेली
 114. वारस
 115. वारिस
 116. विधवा
 117. विधूर
 118. वेश्या
 119. व्होकल
 120. व्होरेतु
 121. व्होरो
 122. शक्तीवंत
 123. शिखंडि
 124. शिखंडी
 125. शिश्य
 126. शेजार घरचो
 127. संतत सहचारि
 128. संतती
 129. सखा
 130. सखी
 131. सवाशीण
 132. सहवासी
 133. साक्षि
 134. साहसी
 135. सोयरो
 136. स्त्री