दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - / ! Bksp
ज्ञ त्र क्ष श्र ( ) ? : Bksp
Tab Del
Tab Del
ि Enter
Enter
Shift , . Shift
Shift * Shift
or
Discover!more

Meanings of

वांझ
 1. barren  (adj.)
  Category: Other miscellaneous adjectives shared with other indian languages
 2. barren  (n.)
  Category: Symptoms and other disorders

Related matches for

वांझ
Other miscellaneous adjectives shared with other indian languagesसामान्य भारतीय भासेंतु उपयोगाक काडचीं थोडीं मिश्र विशेषण
 1. निस्वार्थ
 2. अंतिम
 3. अंधविश्वासी
 4. अखंड
 5. अतिसुंदर
 6. अतुल्य
 7. अतृप्त
 8. अत्यावश्य
 9. अत्युत्म
 10. अदृश्य
 11. अधिक
 12. अधीन
 13. अनंत
 14. अनन्य
 15. अनाथ
 16. अनायास
 17. अनावश्य
 18. अनिश्चित
 19. अनिष्ट
 20. अनुकूल
 21. अनुरूप
 22. अनेक
 23. अन्य
 24. अन्याधीन
 25. अन्याय
 26. अपरूप
 27. अपसव्य
 28. अपायकारि
 29. अपार
 30. अपूर्व
 31. अप्रिय
 32. अमंगळ
 33. अमूल्य
 34. अवसर
 35. अव्यक्त
 36. अशांत
 37. असंख्य
 38. असंभव
 39. असाध्य
 40. अस्वस्थ
 41. अस्सल
 42. आनन्दमय
 43. आभारी
 44. आवश्यक
 45. उग्र
 46. उचित
 47. उज्वल
 48. उत्तम
 49. उत्साही
 50. उदार
 51. उदास
 52. उपयोगी
 53. उल्लासी
 54. ऐतिहासिक
 55. कठिन
 56. केवल
 57. क्रूर
 58. खिन्न
 59. गंभीर
 60. घातकी
 61. ज्ञानी
 62. तुच्छ
 63. तृप्तिकर
 64. दयनीय
 65. दिव्य
 66. दुखमय
 67. दुखित
 68. दुर्घट
 69. दुष्ट
 70. दुष्टबुद्धि
 71. दोषी
 72. दौरभागी
 73. धर्मिष्ट
 74. निज
 75. नित्य
 76. निपुण
 77. निराधारी
 78. निर्जीव
 79. निर्दय
 80. निस्वार्थ
 81. निस्वार्थी
 82. निस्सहाय
 83. नीच
 84. पवित्र
 85. पुण्य
 86. पूजनीय
 87. पूज्य
 88. पौराणिक
 89. प्रतिकूल
 90. प्रसिद्ध
 91. प्रिय
 92. बळिष्ट
 93. भयंकर
 94. भयानक
 95. मंगळ
 96. महत्वपूर्ण
 97. महान
 98. मिश्रित
 99. मुख्य
 100. मृदुल
 101. योग्य
 102. रहस्य
 103. राजकीय
 104. लोकप्रिय
 105. वक्र
 106. वांझ
 107. वास योग्य
 108. वास्तवीक
 109. विचित्र
 110. विजन
 111. विनीत
 112. विपरीत
 113. विभिन्न
 114. विरळ
 115. विरुद्ध
 116. विरोधी
 117. विशाल
 118. विस्मयकर
 119. वीर
 120. वीरु
 121. शराशरी
 122. शांत
 123. शुद्ध
 124. शुभ
 125. शून्य
 126. शूर
 127. शूर वीर
 128. श्रेष्ठ
 129. संतुष्ट
 130. संपन्न
 131. संयुक्त
 132. सत्यवादी
 133. सफल
 134. समर्थ
 135. समांतर
 136. सरासरी
 137. सहायक
 138. सादा
 139. साधारण
 140. साध्य
 141. सामान्य
 142. साहसी
 143. सीधा
 144. सुंदर
 145. सुखकर
 146. सौम्य
 147. स्थिति
 148. स्थिर
 149. स्पष्ट
 150. स्वस्थ
 151. स्वार्थी
 152. स्वीकार्य
 153. हलका
Symptoms and other disordersरोग लक्षण आनी इतर अस्वास्थ्यां
 1. अजीर्ण
 2. अतिसार
 3. अदूरदृष्टि
 4. अबोधावस्था
 5. अमितभार
 6. अम्लपित्त
 7. अल्परक्त रोग
 8. अळकि
 9. आंगा घसघसो
 10. आंगा हुनसाणि
 11. आगूर
 12. उक्रंबो
 13. उडगासपाडे
 14. उन्मादपण
 15. उसरमेटि
 16. ओळु
 17. कंठमाला
 18. कंठमाळ
 19. कणकण
 20. कपला कणकण
 21. कपला घूवळि
 22. कपला फडाफळी
 23. करट
 24. करटी
 25. कसक्क
 26. कांक्र
 27. काणसपण
 28. किरकिरांची खांकि
 29. किरल्या बी
 30. कुरडेपण
 31. कृमी बाधा
 32. केसपूळी
 33. खपखप
 34. खलघडि
 35. खांकि
 36. खोरजु
 37. खोरोज
 38. गळगूंठ
 39. गळ्यां लासु
 40. गाळाशीर्या खोरजु
 41. गुल्म वायु
 42. घुस्मुटणि
 43. घुस्मुटो
 44. घूवळि
 45. चरचरु
 46. चरचरो
 47. चरतें
 48. चोंचरपण
 49. जोरडो
 50. डुम्मान
 51. डूंग
 52. डोंगर पूळी
 53. तांबडो दोळो
 54. तापु
 55. तोंडावेली पूळी
 56. तोंतरेपण
 57. तोर
 58. थडथड
 59. थोराय
 60. दंता बाधा
 61. दांता कीडो
 62. दांता दुकी
 63. दांता बिळको
 64. दांता बुरो
 65. दांता शिंपी
 66. दांतांक सणसणो
 67. दांताक कुचकुचु
 68. दुकी
 69. दुवाळो
 70. दूकि
 71. देहा मडामडि
 72. दोंग
 73. दोळ्या फूल
 74. धडधड
 75. धापो
 76. नष्ट उडगास
 77. नांकटा खीळ्या पीकि
 78. पाया किरलो
 79. पाया खीळो
 80. पित्त
 81. पित्तकाडेंपण
 82. पित्तखडो
 83. पित्ता कणरी
 84. पित्ताशय फातोर
 85. पिशें
 86. पिशेंपण
 87. पूळी
 88. पोट सढळ
 89. पोटा दुकी
 90. पोयतें
 91. पोवटे गूळो
 92. फडाफड
 93. फोडु
 94. बरी गूंट
 95. बायलांलो घोंगु
 96. बुद्धिभ्रम
 97. बूर
 98. बोंब
 99. बोक्को
 100. बोक्या खोरोज
 101. बोडबोडु
 102. बोधक्षय
 103. बोरबोर ताळो
 104. भायरी
 105. भारकूण
 106. भिरंडाची सूज
 107. भैरि
 108. भ्रम
 109. मलबंद
 110. मांद्या कूक
 111. मात्या दुकी
 112. मानसिक रोग
 113. मामणि
 114. मारी
 115. मुता पीकि
 116. मुता फातर
 117. मुतांतु कणरी
 118. मुर्शेणे
 119. मूडींब
 120. मूताखडो
 121. मूत्राशय फातर
 122. मूर्खपण
 123. मेमणि
 124. मोटेपण
 125. मोती बिंदु
 126. रक्त बंबाळ
 127. रक्तक्षय
 128. रक्तदोशु
 129. रक्तस्राव
 130. रोंतो
 131. लूत
 132. वांझ
 133. वायुक्षोभ
 134. विचवी
 135. विभ्रम
 136. विभ्रांति
 137. विसोरु
 138. वेते दुकी
 139. वेदना
 140. वोंकारो
 141. वोंकि
 142. वोळि
 143. वोळु
 144. वोळोकु
 145. शिंयारु
 146. शींकि
 147. शीब
 148. सुकी खांकि
 149. सुत्वा बाधा
 150. सूजि
 151. सोपुर खोरोज
 152. हागवण
 153. हुल्लोपु
 154. हृस्वदृष्टि