दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - / ! Bksp
ज्ञ त्र क्ष श्र ( ) ? : Bksp
Tab Del
Tab Del
ि Enter
Enter
Shift , . Shift
Shift * Shift
or
Discover!more

Meanings of

व्हाळो
 1. course  (n.)
  Category: Nature
 2. current  (n.)
  Category: Abstract nouns
 3. flow  (n.)
  Category: Abstract nouns
 4. line  (n.)
  Category: Collective noun
  Example. मूयांचो व्हाळो - a line of ants
 5. line  (n.)
  Category: Nature
  of ants
 6. runnel  (n.)
  Category: Nature
 7. stream  (n.)
  Category: Abstract nouns
 8. stream  (n.)
  Category: Nature

Related matches for

व्हाळो
Abstract nounsभाववाचक संज्ञा
 1. अनवाळपण
 2. अपुरबाय
 3. अवकी
 4. अवेषु
 5. आंगलोट
 6. आंटवीटे
 7. आखांत
 8. आटवीटे
 9. आडभास
 10. आडवाट
 11. आत्मा
 12. आळसाय
 13. आळस्सपण
 14. आवद
 15. आसांत काळ
 16. उकरोसु
 17. उकोरसु
 18. उजळकाय
 19. उजो मोल
 20. उडगास
 21. उडगास पाडें
 22. उणत्व
 23. उतळतापु
 24. उदका भय
 25. उदासपण
 26. उपवासु
 27. उपास
 28. उबगणि
 29. उवग्गणि
 30. उसरमेटि
 31. ऊणावु
 32. ऊरी
 33. एक बगत
 34. एकदुद्रपण
 35. एकमेळि
 36. एडतूर
 37. एडुतुत्तर
 38. ओग्रि
 39. ओज
 40. ओड्डीयो
 41. ओपुरबाय
 42. ओमसोरु
 43. करणी
 44. कळंबी
 45. कळाकळि
 46. कवतूक
 47. कष्टकालु
 48. कसरत
 49. कालु
 50. काळु
 51. काळूकु
 52. किटकायो
 53. कुरवणी
 54. कुसंगायो
 55. कूत
 56. कोपु
 57. कोर
 58. क्षीण
 59. खर्चु
 60. खलाश
 61. खवदळु
 62. खवदळो
 63. खांकूडी
 64. खालपण
 65. खावगेपण
 66. खावडि
 67. खुबदळु
 68. खोळसां
 69. गडबड
 70. गडबडी
 71. गम्मत
 72. गूढ
 73. गूण
 74. घडामंडि
 75. घांटपण
 76. घातोकु
 77. घुपशि
 78. घुसमुटि
 79. घुसोपु
 80. घुस्पटणि
 81. चांग काळु
 82. चांगपण
 83. चाडी
 84. चालि
 85. चिरपण
 86. चिळकी
 87. चोरपण
 88. जंजाळ
 89. जगराण
 90. जळकायो
 91. जागरण
 92. जाण
 93. जाति
 94. जाळ
 95. जावु
 96. जिवाळो
 97. जीवाजाळ
 98. जीवु
 99. जुंटायि
 100. जोर
 101. झंजट
 102. झगडें
 103. झळकि
 104. झूज
 105. डंभ
 106. तक्रार
 107. तरणेपण
 108. तळ
 109. तांक
 110. तांडव
 111. तान
 112. तारण
 113. ताळु
 114. तुद्दी
 115. तोंड
 116. तोडोवु
 117. थोराय
 118. दंभ
 119. दरिद्रपण
 120. दळिद्र
 121. दादुलपण
 122. दाम
 123. दाष्टिकपण
 124. दिखावा
 125. दिवा सपन
 126. दिवेंघेवें
 127. दिष्टांत
 128. दिष्टि
 129. दिष्टीकोण
 130. दीक वळकि
 131. दीगि वालि
 132. दीन दुबळीं
 133. दीवाळी
 134. दुर्बळपण
 135. दुष्टपण
 136. दुसपन
 137. दृष्टांत
 138. दृष्टि
 139. दृष्टिकोण
 140. देखाव
 141. देवंडी
 142. देवंती
 143. देवणे
 144. देवा पिशें
 145. देवालो खेळु
 146. दैवाधीन
 147. धपको
 148. धर्मसंकट
 149. धाटि
 150. धार
 151. धावुं
 152. धीरु
 153. धैर्य
 154. धोक्को
 155. धोणकूटो
 156. धोर्मु
 157. नज
 158. नजकणे
 159. नमन
 160. नमस्कार
 161. नमुनो
 162. नवसाणि
 163. नांदि
 164. नांव
 165. नागडेंपण
 166. नाट्य
 167. नायंकार
 168. निठाळ
 169. निब्ब
 170. निमज्जन
 171. निमित्त
 172. नियम
 173. निरारे पोट
 174. नुत्तनां
 175. नेम
 176. नेवान
 177. नेशम
 178. पंचादीक
 179. पच्चारक
 180. पटि
 181. पत्रास
 182. पथ्य
 183. परसणि
 184. पातलावणी
 185. पातलावणेचीं वर्तमानां
 186. पाल्लवी
 187. पावटि
 188. पिरथमली राति
 189. पिळगी
 190. पिशेंपण
 191. पुज्जा
 192. पुष्टि
 193. पोंद
 194. पोंदो
 195. पोसवण
 196. प्रताप
 197. प्रमाण
 198. प्रयास
 199. प्रवचन
 200. प्राराब्द
 201. फटवण
 202. फटी
 203. फरडी
 204. फल
 205. फांतिभेदु
 206. फाटिबळ
 207. फुटकायो
 208. फूंकि
 209. फूरावणि
 210. फेगु
 211. फेरु
 212. बंबाळ
 213. बडाय
 214. बद्ध
 215. बरकत
 216. बल्लाव सपन
 217. बल्लाव समयु
 218. बल्लावपण
 219. बळ
 220. बळि
 221. बाकि
 222. बाधा
 223. बाळतूवो
 224. बाळपण
 225. बाळांतीरो
 226. बिर्प
 227. बीगम
 228. बुडकी
 229. बुडकूळी
 230. बुदवंतकाय
 231. बेजार
 232. बेट्टेळु
 233. बेट्टो वेळु
 234. बेदे
 235. बेव
 236. बोड
 237. बोध
 238. बोधपण
 239. बोधपण(fig)
 240. बोब
 241. बोबाटी
 242. भरशि
 243. भष्ट
 244. भांगार शिंगार
 245. भाटि
 246. भायरपण
 247. भिजूडपण
 248. भीक
 249. भुरगेंपण
 250. भूक
 251. भूत बाधा
 252. भोवंडी
 253. भोवमान
 254. मंडळी
 255. मडें
 256. मद्दें
 257. मद्देंकत
 258. मद्देंवेळु
 259. मनन
 260. मनय
 261. मनस्तापु
 262. मनुष्यपण
 263. मन्नय
 264. मरण
 265. मरणी
 266. मरामत
 267. मस्ती
Natureप्रकृति
 1. अमृत
 2. आकाश
 3. आळुवा तोंड
 4. इंद्र धोणु
 5. उजवाडु
 6. उजो
 7. उज्जो
 8. उज्या कीटि
 9. उज्या दीसु
 10. उज्या वारें
 11. उदका भोवरो
 12. उदाक
 13. उव्वारु
 14. ऊब
 15. कंकरी
 16. कण
 17. करावळ
 18. कांडणा धारे पावसु
 19. कापसा मेघ
 20. कालावस्था
 21. किरण
 22. किरणे वोत
 23. कीटि
 24. कुचकूची रान
 25. कूप
 26. कोंड
 27. कोल्याली व्हारडीक
 28. खडक
 29. खडप
 30. खडि
 31. खणि
 32. खत
 33. खळ्ळी
 34. खांप
 35. खाडि
 36. खाणि
 37. खातडि
 38. खोडो
 39. गुंडो
 40. गुडगुड पावसु
 41. गुडगूडु
 42. गुडो
 43. गुहा
 44. ग्रह
 45. ग्रहण
 46. घो पडचो पावसु
 47. चंद्र ग्रहण
 48. चंद्रमंडळ
 49. चंद्रु
 50. चंद्रेमा शीर
 51. चंद्रेमु
 52. चडती
 53. चांदिणे
 54. चिकला कोंड
 55. चिकला खोडो
 56. चिकोलु
 57. जडि कूप
 58. जागो
 59. जोगुल
 60. झरी
 61. झरो
 62. झिगझिग
 63. झुळुकु
 64. झोडु
 65. झोडु पावसु
 66. झोडु वारें
 67. डोंगर
 68. डोंगरा माळा
 69. तण
 70. तणा मैदान
 71. तळय
 72. तळी
 73. तांबीडे फातरा पुड्डी
 74. तिळसांज
 75. थंडि
 76. थायु
 77. दाट रान
 78. दिगंतर
 79. देवंडी
 80. देवणे
 81. दोवा थेंबो
 82. दोवु
 83. द्रव
 84. धारे पावसु
 85. धुवरा दोवु
 86. धुवोरु
 87. धूवोरु
 88. धोग्गो
 89. न्हंय
 90. न्हंयची तडि
 91. न्हंयची देग
 92. न्हंयची पाडि
 93. न्हंयचें तट
 94. पायकिळो
 95. पाळ
 96. पावसा कालु
 97. पावसा झोडु
 98. पावसा पोरमोळु
 99. पावसाडि
 100. प्रळय
 101. फांतोड
 102. फांत्याव राति
 103. फातर
 104. फातरा खांचि
 105. फातरा खोडो
 106. फातोरु
 107. फालें
 108. फोंडकूल
 109. फोंडारो
 110. फोंडु
 111. बाविल्लें वोत
 112. बेळुम प्रदेश
 113. बैकोलु
 114. ब्रह्मांड
 115. भुंयार
 116. भू प्रदेश
 117. भूंय
 118. भूकंप
 119. मळब
Collective nounसमूहवाचक संज्ञा